විදුලි බිල වැඩි කරන්න ඉල්ලුවේ නෑ

විදුලි බිල ඉහළ දමන ලෙසට විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බවට ගෙන යන ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය යැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

තම සංගමය පැවසූයේ මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලාවල වහලයේ සවිකර තිබෙනා සූර්යකෝෂවලින් ලබාගන්නා විදුලිය වෙනුවෙන් ගෙවනා අධික මුදල නිසා සිදුවන පාඩුව මණ්ඩලයට ලබාදෙන ලෙස පමණක් බවද එම සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

කර්මාන්ත ශාලාවලින් දහවල් කාලයේදී විදුලිය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ඒකකයකට රුපියල් 20ක් ගෙවන බවත්, එහෙත් එම කර්මාන්ත ශාලාවට මණ්ඩලය ලබාදෙන විදුලිය වෙනුවෙන් ඒකකයකට අය කරණු ලබන්නේ රුපියල් 10 ශත 50ක මුදලක් පමණක් බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේය.

මෙම පාඩුව ජනතාව මත පැටවී තිබෙන නිසා අදාළ පාඩුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටි බවත්, මෙම ඉල්ලීමෙන් විදුලි බිල ඉහළ නොනගින බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Ada News: http://www.ada.lk/article/275980/-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92-%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1-%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A-%E0%B6%B1%E0%B7%91-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *