විදුලි ඉංජිනේරුවන් මැයි 08 වැනිදා සිට අකුරට වැඩ – Hiru News

CEB engineers to “Work-to-rule”

වෙසක් සතියෙන් පසු එළඹෙන මැයි 08 වනදා සිට අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීරණ වන බව විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය පවසනවා.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් අනිද්දා (20) සිට අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත විමටයි ඔවුන් මිට පෙර තීරණය කර තිබුණේ්.

එහෙත් එළඹෙන වෙසක් සතිය සලකා බලා තම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය මැයි 08 වනදා සිට දියත් කිරිමට තීරණය කල බවයි විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති සෞම්‍ය කුමාරවඩු කොළඹ අද (18) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සදහන් කළේ්.

කෙසේ වෙතත්, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සමග ඊයේ (17) පැවති සාකච්ජාවේදී ගත් තීරණවලට අනුව අකුරට වැඩ කිරිමේ ක්‍රියාමාර්ග කල් දැමීමට ඔවුන් තීරණය කළ බවයි.

ඉංජිනේරු සංගමය ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණුවලට අදාළව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරියේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

CEB engineers to “Work-to-rule”

The engineers’ union of Ceylon Electricity Board says they will launch a “Work-to-rule” campaign from 8th of May.
The Union which had put forward several demands seeking solutions had earlier planned to launch the “work-to-rule” campaign with effect from this Friday.

However, the action has been postponed to 8th of May to avoid the Vesak Week.

However, Power and Renewable Energy Ministry in a statement said yesterday that the CEB engineers’ union had decided to postpone their action after having a discussion with Minister, Ranjith Siyambalapitiya.

The Ministry further said that a Cabinet paper has already prepared with regard to the issues of the engineers.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *