විදුලි අර්බුදයට රජයට වැඩපිළිවෙළක් නෑ – විදුලිබල ඉංජිනේරු සංගමය

අප්‍රේල් මාසයේදී ඇතිවන විදුලි අර්බුදයට මුහුණදීම සඳහා රජයට කිසිදු වැඩපිළිවෙළක් නැතැයි විදුලිබල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

මාර්තු මාසය වනවිට අඛණ්ඩ විදුලිය ලබාදීමට මෙගා වොට් 100ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන බවත්, නඩත්තු කටයුතු සඳහා නොරොච්චෝලෝ බලාගාරයේ එක් යන්ත්‍රයක් නවතා දැමීමට සැලසුම් කර තිබෙන හෙයින් ඒ හරහා මෙගාවොට් 300ක් අහිමි වීමට නියමිත බවද එම සංගමයේ කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

powerlines-ac-power-transmission-348x196

මාර්තු මාසයට අවශ්‍ය මෙගා වොට් 100ක ප්‍රමාණය හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් යටතේ මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කළද, දීර්ඝකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්මට අනුමැතිය ලබානොදෙන නිසා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට ඉංජිනේරුවන් සහභාගි නොවන බවද ඔහු පවසා සිටියේය.

රටට අඛණ්ඩව විදුලිය ලබාදීම සඳහා තම සංගමය 2018 සිට 2037 දක්වා ජනන සැලැස්මක් සකස් කළ බවත්, විවිධ පිරිස් එය කඩාකප්පල් කර දැමීමට කටයුතු කරන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

ජනන සැලසුම් කඩාකප්පල්කරදැමීම නිසා 2013 වසරෙන් පසු කිසිදු බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට නොහැකි වී තිබෙන බවත්, බලධාරීන් සෑම විටම සිදුකරන්නේ හදිසි මිලදී ගැනීම් යටතේ විදුලිය මිලදීගෙන රටේ මුදල් විනාශ කර දැමීම බවත් අතුල වන්නිආරච්චි මහතා අවධාරණය කළේය.

මේ පිළිබඳ %අද^ විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ, මාර්තු මාසය වනවිට වියළි කාලගුණයක් පැවැතියහොත් එයට මුහුණදීම සඳහා හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමට තීරණය කර තිබෙන බවයි.

ඊට අදාළ ටෙන්ඩර් විවෘත කර තාක්ෂණික කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත්, නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ නඩත්තු කටයුතු නිසා අප්‍රේල් මාසයේදී යම් විදුලි ප්‍රමාණයක් කෙටි කලකට අහිමි වන බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ වුවද අඛණ්ඩව විදුලිය ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බවත්, ජනතාවද විදුලිය අරපරිස්සමින් භාවිත කළ යුතු බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

http://www.ada.lk/article/303453/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7-%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B6%B1%E0%B7%91—%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD-%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *