විදුලි බිල වැඩි වන්නේ නෑ- මෙගාවෝට් 500ක් ඉතිරි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්-මිශ්‍ර ජනන සැලැස්මක්

විදුලි බිල වැඩි නොකරන බවත් විදුලිය කිසිවිටෙක විදුලිය නොකපන බවත් බලශක්ති සංරක්ෂණයේ දී මෙගා වෝට් 500 ඉතිරි කරන්න බලාපොරොත්තු වන බවත් කසළවලින් විදුලිය නිපදවීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයේ පිළිතුරු කතාව කරමින් මේ බව සඳහන් කළා.

මේ විවාදය විපක්ෂය සතුයි. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සහභාගී නොවීම විශාල අඩුපාඩුවක්. අලුත් යෝජනා ගේන්න තියෙන්නේ විපක්ෂයටයි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ට හිමි කාර්යභාරය පැහැරහැරීමක් ලෙස දකිනවා. මේ රට සියයට සියයක් විදුලිය ලබාදුන්න රටක්. ඉන්දියාව සියයට 79%යි. අපි 99.7%ක් ලබාදී තිබෙනවා. නිවසෙන් නිවසට ගණන්  හදලයි මේ 99.7% ගණනය කරන්නේ. විදුලි බල සේවකයන් 6800ක් සිටියා සේවය ස්ථීර  නැතිව, මෙම 6800ම ස්ථීර සේවයට ඇතුළත් කර ගත්තා.

අපි අද සූර්යබල සංග්‍රාමය ආරම්භ කරලා, මෙ.වො.100 අනුස්මරණය කළා. මීට කලින් ආරම්භ කළ යුතු වැඩපිළිවෙලක් ලෙස දැක්කා. දිළිදුකම පිටුදැකීමේ ව්‍යාපෘතියක් ද මේ හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තමන්ගේ වහලය සූර්ය බලය සඳහා කුලියට දී ආදායමක් උපදවා ගන්න පුළුවන්.

අලුත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වාදීමට කටයුතු කළා. විවිධාකාර ලෙස මේවා දකිනවා. විප්ලවකාරි ලෙස තීරණ ගන්න හැකිවී තිබෙනවා. සූර්යකෝෂ සඳහා ප්‍රමිතීන් 17ක් හඳුන්ව දී තිබෙනවා. විවෘත තරඟය නිසා මිල අඩු කිරීමක් කරන්න හැකි වුණා.

ගල් අඟුරු මිලදී ගනීම මීට පෙර වැඩියෙන් කතා කළේ. අද කතාවක් නෑ. අද සැපයුම්කරුවන් 24ක් ඉන්නවා.මේ රටේ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම් අතර දැවැන්ත මිලදී ගැනීමක්.නොරොච්චෝලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මාස ගණන් වැසුවා. ප්‍රමිතියෙන් යුතු ගල් අඟුරු ගේන්නේ. අළු වර්ග විකුණනනවා. මාර්ග සංවර්ධනයට අළු ලබදෙනවා. සුළං බාධකය ආරම්භ කරනවා.

ස්වාභාවික ද්‍ර වායු වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ සිහිනයක් තිබුණා.පළමු බලාගාරය කැඳවා ටෙන්ඩරය පිරිනමන්න හැකි වෙයි.එල්.එන්.ජී.පර්යන්තය පළමුවරට අනුමතකර තිබෙනවා,තරඟකාරී ලෙස මිල ගණන් කැඳවන්න.මෙ.වෝ.40ක් කසළවලින් විදුලිය නිපදවීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අඩු මිලට
විදුලිය ලබදීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

බලශක්ති සංරක්ෂණයේ දී මෙගාවෝට් 500 ඉතිරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පිහිටුවනු ලබුවා.එල්.ඊ.ඩී.බල්බ ලබාදෙනවා. විදුලිය පිළිබඳව අභියෝගයක් තිබෙනවා. අර්බුදයක් නෑ.අපිට අනාගතය දී අන්හියෝග කළමනාකරගනිමින් ඉදිරියට යා හැකියි.

විසඳිය නොහැකි යැයි කියපු වැටුප් විෂමතාවයට විසඳුමක් සොයාදීමට හැකි වෙනවා. අෆ්ගනිස්ථානය දිනකට පැය 4ක් විදුලිය කපනවා. ඉන්දියාවේ දිනකට පැය 6ත් 4ත් අතර විදුලිය කපනවා. අපි සියලු අභියෝග මැද්දේ විදුලිය කපන්නේ නෑ. විදුලි ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කරනවා. 2050 දී පූර්ණ කාබන් හරණය කළ නිෂ්පාදන වැඩපිළිවෙලකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිවාස දස ලක්ෂයක වහල සූර්ය පැනල සවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විදුලි අඛණ්ඩව සැපයීමට බිලියන 60 අවශ්‍ය වුණා. අපි විදුලිය කැපුවෙත් නැතුව, බිල වැඩි කරන්නෙත් නැතිව බිලියන 6යි ගත්තේ. රජයට බිලියන 54ක් ඉතුරු කළා. සුළි සුළඟ නිසා බිද වැටුණා නිවස දස ලක්ෂයක විදුලිය බිද වැටුණා.අපි විදුලි බිල වැඩි කරන්නේ නෑ.මිශ්‍ර ජනන සැලැස්මක් බලශක්ති පිරිමැස්මට ඉතාම වැදගත්”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *