මින් ඉදිරියට දේශපාලඥයින්ගේ විදුලි බිඳවැටුම් නඩත්තුවක් නෑ…

විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගෙන් දැඩි තීන්දුවක්…

ඊයේ ගාළුමුවදොර සාමකාමී ජනතා අරගලයට රජයෙන් එල්ල කළ මැර ප්‍රහාරය පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකිනවා…

කිසිදු ආකාරයකින් ජනතාව පීඩාවට පත්වන ආකාරයට විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන බවට සහතික වෙනවා…

මේ මොහොතේ ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමට, සන්නිවේදන කටයුතු වලට මෙන්ම අනෙකුත් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට විදුලිය අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයක් බව අපි විශ්වාස කරනවා…

නමුත් ජනාධිපති, අගමැති හෝ අනෙකුත් ඇමති වරුන්ගේ විදුලි විසන්ධි වීමක් හෝ බිඳවැටීමක් සිදුවුවහොත් අපි ඒවා යතා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කිසිදු ලෙසක මැදිහත්වීමක් සිදු නොකරන බව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා…

ජනතා අරගලයේ අවශ්‍යතාවක් මත ජනතාව විසින් ඉල්ලා සිටියහොත් පමණක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අපි විසින් කටයුතු කරනවා…

ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති විදුලි ඉංජිනේරු අනිල් රංජිත් මහතා මාධ්‍ය හමුවේ පලකල අදහස්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *