මාධ්‍ය නිවේදනය

ලං.වි.ම. දිගු කාලීන අඩු වියදම් විදුලි ජනන සැලැස්ම (විදුලි බලාගාර සැදීමේ සැලැස්ම) මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර   නීති විරෝධී අන්දමින් විජාතික මහාපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට සරිලන සැලැස්මක් ඉදිරිපත්කිරීමට විරුද්ධව ,  අප සංගමය 2018 මැයි 08 දින සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ගයකට එළඹ ඇත. එසේ වුවද සාමාන්‍ය ජනතාවට වන පීඩාව සැලකිල්ලටගෙන  අප මේ දිනවල ගංවතුර තත්වය නිසා ආපධාවට පත්ව ඇති ප්‍රදේශවල විදුලි පද්ධතිය සාමාන්‍ය තත්වයට පත් කිරීම හා නඩත්තු කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරන ලබයි. තවද මේදක්වා අප සාමාජිකයින් වැඩ කරන දිනවල ප.ව. 4.15 න් පසුව හා නිවාඩු දිනවල සාමාන්‍ය රාජකාරී වලින් ඉවත් වුවද අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට/ තත්වයන්ට යටත්ව විදුලි බිඳ වැටීම් යථා තත්වයට පත්කිරීම හා පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම සිදුකරන ලදී. (ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයක හෝ විශාල බලාගාරයක සිදුවන් දෝෂයක් ඉක්මනින් පිළිසකර නොවීම  මුලු විදුලි පත්ධතියම කඩාවැටීමකට හේතුවිය හැක)

මේ දක්වා කාලය තුල රජය සමග සාකච්චා වට කීපයක්ම පවත්වා ඇති අතර අපගේ ඉල්ලීම්වල ඇති සාධාරණත්වය සම්පුර්ණයෙන් පිළිගෙන කඩිනම් විසදුම් ලබාදෙන බව පොරොන්දුවී ඇති නමුත් මුලික ඉල්ලිම් වන ජනන සැලසුමට අනුමැතිය ලබාදීම සහ කොමිසමේ වගකිවයුතු තනතුරු සඳහා අවංක පුද්ගලයින් පත්කිරීම යන කරුණු මෙතෙක් ඉටුවී නොමැත.

මේ තත්වය තුල  දැනට ආරම්භකර ඇති  වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය හා එහි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්චා කිරීමට අප සංගමයේ විධායක කමිටුව 2017 මැයි 25 වන සිකුරාදා දින නැවත රැස්වුන අතර මෙම සතිය තුල සංගමයේ සියලු සාමාජිකයින් කොළඹට කැඳවා විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් (SGM) පැවත්වා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්චා කර තීරණ ගැනීමට තීරණය කරන ලදී.

මෙහිදී සතියේ වැඩ කරන දිනවල ප.ව. 4.15 න් පසුව හා නිවාඩු දිනවල විදුලි බිඳවැටීම් වලට කිසිඳු තත්වයක් යටතේ සහභාගී නොවී සිටීම ඇතුළු වඩා තිව්රවූ ක්‍රියාමාර්ග වලට එළඹීමට තීරණය වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත. මේ නිසා රටේ විදුලි පත්ධතිය සම්පුර්ණයෙන් කඩාවැටීමට වුවද ඉඩ ඇති අතර එහි සම්පුර්ණ වගකීම රජය විසින් බාරගතයුතුය.

2015 සිට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම (PUCSL) විසින් අප සැලසුම් අනුමත නොකිරීම නිසා හා මින් පෙර අප සැලසුම් කරනලද බලාගාර ඉදි නොකිරීම නිසා විදුලිබල ක්ෂේශ්ත්‍රය මෙන්ම රටම දැවැන්ත අර්බුධයකට ඇදදමා ඇත. මිට එරෙහිව අප ගන්නා වුර්තිය ක්‍රියාමාර්ග නිසා ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා පිළිබඳව අප කණගාටුව පලකරන අතර මේ ක්‍රියාමාර්ග වලට එලබීමට සිදුවුයේ පසුගිය අවුරුදු 2ක් ඇතුලත රජය සමග සාකච්චා මර්ගගෙන් මෙයට විසඳුම් ලබාගැනීමට කල සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථකවූ නිසා බවද කරුණාවෙන් දැනුම්දෙමු.

thumbnail of Sinhala Special Media Communique – CEBEU TU Action

ලං.වි.ම. ඉංජිනේරු සංගමය

loading comments...